LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Martin Kapitán, Ph.D., (*1984) absolvoval obor stomatologie v r. 2007 na LF UK v Hradci Králové. V současné době je zaměstnán na Stomatologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové, kde se věnuje převážně kariologii, endodoncii a ergonomii. Je řešitelem několika grantových projektů a autorem řady vědeckých publikací a posterů. Pravidelně pořádá praktické kursy pro zubní lékaře se zaměřením na využití kofferdamu a ergonomii ve stomatologii. Významně se podílí na výuce studentů zubního lékařství v preklinické a klinické části studia v češtině i v angličtině, je garantem několika předmětů.

Kontakt

 kapitanm@lfhk.cuni.cz

Články autora