LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., promovala na FVL UK v r. 1977, poté pracovala 9 let na dětském a ortodontickém oddělení OÚNZ Praha 9, dále na ortodontickém oddělení II. stomatologické kliniky 1. LF UK Praha a od r. 1996 vede ortodontické pracoviště akreditované pro postgraduální výuku oboru ortodoncie na Stomatologické klinice 3. LF UK a FNKV Praha. Pod jejím vedením dodnes úspěšně ukončilo studium ortodoncie 26 ortodontických specialistů. Publikovala více než 80 odborných prací, je autorkou tří monografií a řady odborných překladů z němčiny. V centru jejího dlouhodobého zájmu je léčba pacientů s rozštěpem.

Kontakt

 magdalenakotova@seznam.cz

Články autora