LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Veronika Kozakovičová, DiS. art (*1991) absolvovala studium oboru zubní lékařství na LF Univerzity Palackého v Olomouci v r. 2015. Ve stejném roce ukončila absolutoriem studium ve hře na příčnou flétnu na Konzervatoři v Bratislavě. Po promoci nastoupila na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN v Ostravě, kde pracuje doposud. Je zařazena v předatestační přípravě v oboru orální a maxilofaciální chirurgie a věnuje se pacientům s onemocněním čelistního kloubu a se spánkovou apnoe.

Kontakt

 veronikakozakovicova@gmail.com

Články autora