LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Karel Král (*1991) v r. 2016 absolvoval obor Zubní lékařství na LF UK v Hradci Králové. Po promoci nastoupil na Stomatologickou kliniku LF UK a FN v Hradci Králové, kde pracuje jako lékař a asistent na odděleních dentoalveolární chirurgie a maxilofaciální chirurgie. Zároveň je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru Orální a maxilofaciální chirurgie. Je členem Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP a České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku.

Články autora