LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Karel Král (*1991) v r. 2016 absolvoval obor zubní lékařství na LF UK v Hradci Králové. Po promoci nastoupil na Stomatologickou kliniku LF UK a FN v Hradci Králové, kde pracoval jako lékař a asistent na odděleních dentoalveolární chirurgie a orální a maxilofaciální chirurgie. Od r. 2020 působí v soukromé ambulantní praxi. Je členem Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP, České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku a České stomatochirurgické společnosti.

Kontakt

 karelkralml@seznam.cz

Články autora