LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Nikola Králová (*1986) absolvovala obor zubní lékařství v r. 2011 na LF UP v Olomouci. Do r. 2013 působila jako zubní lékařka v soukromé ordinaci v Praze. Od r. 2013 pracuje jako odborná asistentka na oddělení parodontologie a onemocnění sliznic Kliniky zubního lékařství LF UP a FN Olomouc, kde je v současnosti zařazena do postgraduálního studia a vede studenty medicíny v oblasti parodontologie. Souběžně se věnuje parodontologii v soukromé praxi v Olomouci a Brně.

Články autora