LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Alena Krugová (*1977) absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor stomatologie. V letech 2002 – 2008 pracovala ve své privátní praxi. Od r. 2009 se zabývá zejména fixní protetikou v Centru zubní implantologie. Od r. 2015 působí jako externí odborná asistentka na protetickém oddělení Stomatologické kliniky, 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze.

Kontakt

 alena.krugova@novezuby.cz

Články autora