LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Josef Kučera, Ph.D., ukončil studium stomatologie v r. 2004 na 1. LF UK v Praze. Předatestační přípravu v oboru ortodoncie absolvoval na 1. LF UK a ukončil atestací v r. 2009. V r. 2015 dokončil doktorský studijní program (Ph.D.) na LF UP v Olomouci. V současné době působí jako odborný asistent na ortodontickém oddělení Stomatologické kliniky 1. LF UK a od r. 2010 pracuje také v soukromé praxi Ortoneo, s. r. o.

Kontakt

 josef.kucera@vfn.cz

Články autora