LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Dušan Kuric (*1990) absolvoval studium oboru Zubní lékařství na LF MU v Brně v r. 2013. Od téhož roku je zaměstnán jako praktický zubní lékař v soukromé zubní ordinaci IchtysDent, s. r. o., v Brně a od r. 2014 pracuje v rámci postgraduálního vzdělávání v oboru Ortodoncie na ortodontickém oddělení Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Je členem České ortodontické společnosti.

Kontakt

 326530@mail.muni.cz

Články autora