LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Markéta Libánská v r. 1998 ukončila studium na 1. LF UK Praha a nastoupila do pracovního poměru na I. stomatologickou kliniku LF UK a VFN v Praze. V r. 2001 složila atestaci I. stupně ze stomatologie a od tohoto roku působí na parodontologickém oddělení Stomatologické kliniky LF UK a VFN v Praze. Jejím zaměřením jsou onemocnění ústní sliznice, podílí se na teoretické a praktické výuce studentů LF UK. Od r. 2003 se podílí také na výuce studentů Soukromé VOŠ zdravotnické pro dentální hygienistky, s. r. o., v Praze 2. Je držitelkou Osvědčení odbornosti PZL parodontolog, které získala v r. 2011.

Kontakt

 Marketa.Libanska@vfn.cz

Články autora