LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr.et MUDr. Vladimír Machoň je maxilofaciální chirurg, zakládající člen ESTMJS
(European Society of TMJ Surgery). Pravidelně publikuje a přednáší v České republice
i v zahraničí. Je autorem a spoluautorem několika odborných knih v České republice
i zahraničí. Objektem jeho zájmu i pracovní náplní je problematika onemocnění čelistního
kloubu.

Kontakt

 Vladimir.Machon@vfn.cz

Články autora