LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., (*1956) absolvoval Lékařskou fakultu hygienickou UK v Praze (nyní 3. LF). Po promoci nastoupil na anesteziologické a resuscitační oddělení (nyní kliniku) na téže fakultě nejprve jako interní aspirant, pak odborná síla, odborný asistent a po habilitaci v r. 2001 zde pracuje jako docent. Absolvoval zahraniční pobyty v nemocnici Charité v Berlíně a v několika univerzitních nemocnicích ve Velké Británii. Zabývá se především vlivem různých anesteziologických technik na per- a pooperační průběh a věnuje se výzkumu v oblasti prevence a léčby bolesti. Byl hlavním řešitelem několika grantů, je členem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Společnosti pro studium a léčbu bolesti, Evropské anesteziologické společnosti, České resuscitační rady, redakční rady časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína a Chines Journal of Clinicians. Je instruktorem kurzů BLS + AED provider Evropské resuscitační rady.

Články autora