LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Ivo Marek, Ph.D., ukončil studium stomatologie na LF UP v Olomouci v r. 1990. V letech 1996 – 1999 absolvoval tamtéž postgraduální studium v oboru ortodoncie. V r. 1999 otevřel v Břeclavi Soukromé stomatologické centrum STOMMA, zaměřené na interdisciplinární zubní péči, především na spolupráci ortodontisty s parodontologem a implantologem. V r. 2008 ukončil doktorandské studium na LF UP v Olomouci (Ph.D.). Nadále pracuje jako odborný asistent na Klinice zubního lékařství LF UP v Olomouci a jako externí učitel na ortodontickém oddělení LF UK a VFN v Praze. Publikoval 33 článků a přednesl přes 160 přednášek v ČR a zahraničí. Je místopředsedou České ortodontické společnosti, členem Evropské ortodontické společnosti, Americké ortodontické společnosti, Světové ortodontické společnosti. V r. 2007 byl jmenován čestným členem Implantologického klubu ČR za rozvoj spolupráce mezi obory ortodoncie a implantologie. Dále je členem redakční rady časopisu Ortodoncie, akreditační komise MZ ČR a zástupce České ortodontické společnosti v EFOSA (Evropská asociace ortodontických společností) a recenzentem časopisu Ortodoncie a Angle Orthodontist. V r. 2014 byl jmenován Ambasadorem Americké ortodontické společnosti. V r. 2015 se stal členem European Advisory Board firmy AlignTechnology.

Kontakt

 ortho.marek@email.cz

Články autora