LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. David Marinčák (*1993) absolvoval studium oboru zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2018. Od roku 2020 studuje na svojí alma mater doktorský studijní program stomatologie. Po absolutoriu pracoval v Hradci Králové v privátní praxi Můj Zubař a od počátku roku 2020 pracuje v privátní praxi Sorriso Dental v Brně. Absolvoval roční výměnný pobyt Erasmus+ v Itálii pod dohledem Dr. Camilla D’Arcangela.

Kontakt

 d.marincak@gmail.com

Články autora