LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D., promoval v r. 2000 v oboru Stomatologie na LF UP Olomouc, v r. 2001 na téže fakultě dokončil studium všeobecného lékařství. V r. 2003 složil atestační zkoušku ze Stomatologie 1. stupně a v r. 2009 z nástavbového oboru Orální a maxilofaciální chirurgie. V r. 2015 dokončil postgraduální studium na LF UP Olomouc. Od r. 2000 pracuje na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc, kde se věnuje zejména ortognátní chirurgii. Dva a půl roku strávil jako starší sekundář a následně lékař se specializací v britských nemocnicích v Eastbourne a Brighton (hrabství Východní Sussex). Je vyslancem za ČR v oboru maxilofaciální chirurgie u Evropské asociace pro kraniomaxilofaciální chirurgii (European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery), dále je členem výboru Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP. Vedle úvazku ve fakultní nemocnici založil svou privátní praxi v Kroměříži a Zlíně, kde se věnuje dentoalvelární chirurgii a implantologii.

Kontakt

 dr.petrmichl@gmail.com

Články autora