LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Eva Míšová (*1983) ukončila v r. 2009 studium oboru stomatologie na LF UP v Olomouci a od r. 2010 je studentkou doktorského studijního programu obor stomatologie na LF UP. Od r. 2009 pracuje na dětském oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP a FN Olomouc, kde se specializuje na prevenci a terapii kazu raného dětství a na vrozené a získané defekty zubní skloviny. Podílí se na teoretické a praktické výuce studentů zubního lékařství včetně výuky zahraničních studentů. Je autorkou a spoluautorkou 10 odborných publikací a 8 přednášek.

Kontakt

 eva.kaplova@upol.cz

Články autora