LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Daniel Novák (*1990) ukončil studium v oboru zubní lékařství na LF MU v Brně v roce 2016. Po promoci začal pracovat v soukromé ordinaci v Mikulově. Od roku 2018 do současnosti je členem týmu stomatologického centra Diente v Brně. Pravidelně navštěvuje vzdělávací akce českých i zahraničních přednášejících. V roce 2020 vyhrál soutěž, pořádanou Českou akademií dentální estetiky, o nejlepší estetickou rekonstrukci.

Kontakt

 novak@diente.cz, Instagram: zuby_pro_radost

Články autora