LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Zdeněk Novák (*1962) absolvoval studium na FVL UK v Praze v r. 1985. Nástavbové studium završil atestacemi 1. stupně (1989) a 2. stupně (1993). V letech 1985 – 1993 pracoval jako sekundární lékař na stomatochirurgickém odd. II. stomatologické kliniky FVL UK a VFN v Praze, v letech 1993 – 1998 jako stomatochirurg a později primář stomatologického odd. NsP MV v Praze 10. Od r. 1993 spolupracuje v Pražském centru dentální implantologie v Praze 6 a od r. 1998 má vlastní privátní praxi v Praze 3. Publikační činnost zahrnuje oblast licí techniky kovů, otiskovacích hmot, biomateriálů a implantologie. Je spoluautorem učebnice dentální implantologie (kapitola biomechanika). Zahraniční stáže absolvoval v letech 2009 a 2013 na ZMK Bern, Švýcarsko.

Člen představenstva Oblastní komory

Kontakt

 dr.z.novak@gmail.com

Články autora