LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Michal Novosad ukončil studium zubního lékařství na LF UP v Olomouci v r. 2011. Od r. 2011 do r. 2012 byl zaměstnán na pozici Senior House Officer v Royal Sussex County Hospital v Brightonu a v Eastbourne District General Hospital ve Velké Británii na oddělení maxilofaciální chirurgie. Od r. 2012 je zaměstnán v soukromé zubní klinice Stomma, s. r. o., v Břeclavi jako zubní lékař se zaměřením na dentoalveolární chirurgii a implantologii.

Články autora