LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

RNDr. Iva Ouhrabková (*1957) ukončila v r. 1981 studium Přírodovědecké fakulty UK Praha. V letech 1984 – 1995 pracovala v Nemocnici s poliklinikou Jablonec nad Nisou, od r. 1996 pracuje v Krajské nemocnici Liberec na oddělení Klinické biochemie, od r. 2012 na pozici primářky. V r. 1992 získala specializaci Vyšetřovací metody v klinické biochemii na IPVZ Praha a v r. 2005 získala Osvědčení MZ ČR Registrovaný klinický bioanalytik pro klinickou biochemii. Je spoluautorkou 2 publikací v české odborné literatuře.

Kontakt

 iva.ouhrabkova@nemlib.cz

Články autora