LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Jiří Pečenka (*1992) absolvoval studium oboru Zubní lékařství na 1. LF UK v Praze v r. 2017. Od téhož roku je zaměstnán jako zubní lékař na Stomatologické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol. Nyní je v předatestační přípravě v oboru Klinická stomatologie. V rámci svého doktorského studia se zabývá vzácnými onemocněními v orofaciální oblasti a spolupracuje na rozšiřování databáze těchto onemocnění.

Kontakt

 jiri.pecenka@fnmotol.cz

Články autora