LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Adéla Podškubková (*1985) po ukončení studia zubního lékařství na LF MU v Brně v r. 2009 zahájila profesní kariéru v soukromé stomatologické klinice Stomma, s. r. o., kde působí doposud. Od r. 2013 pracuje na pozici primářky kliniky. Odborně se věnuje praktickému zubnímu lékařství, výhradně však estetické stomatologii a protetice se zaměřením na mezioborovou spolupráci.

Články autora