LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Eva Sedlatá Jurásková, Ph.D., (*1982) absolvovala studium oboru Stomatologie na LF UP v Olomouci v r. 2007, kde do r. 2012 pracovala na protetickém oddělení jako asistent. V r. 2013 obhájila na LF UP Olomouc titul Ph.D. ve studijním oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie. V r. 2015 ukončila atestační zkouškou specializační studium v oboru ortodoncie. Od toho roku působí jako odborný asistent na ortodontickém oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP a FN Olomouc, kde se podílí na výuce a zejména ortodontické přípravě ortognátních pacientů. Je spoluautorkou monografie Hygienicko-epidemiologický režim v ordinaci zubního lékaře.

Kontakt

 ejuraskova@seznam.cz

Články autora