LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, (*1980) vystudoval obor všeobecné lékařství, zubní lékařství, MBA, následně obhájil titul Ph.D. a byl habilitován na Masarykově Univerzitě v Brně. Zabývá se převážně mikroskopickou stomatologií a gnatologií. Je autorem nebo spoluautorem více než 170 publikací (IF >160), jež byly dle Web of Science více než 800× citovány (H-index 18). Rovněž je autorem nebo spoluautorem 13 monografií. Je držitelem 30 ocenění (mj. Česká hlava, Cena Josefa Hlávky, Cena učené společnosti ČR), spoluřešitelem řady domácích i zahraničních grantů, recenzentem desítek mezinárodních časopisů a členem redakčních rad mezinárodních časopisů. Za své poslání považuje přípravu oborové monografie „Kompendium stomatologie“.

Kontakt

 jirisedy@jirisedy.cz

Články autora