LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Jakub Seemann promoval v r. 2001 na 1. LF UK v Praze. Od r. 2004 provozuje privátní stomatologickou praxi v Benešově. V r. 2012 založil stomatologické zařízení SENZADENT Benešov, s. r. o. Od r. 2009 pracuje s operačním mikroskopem a od téhož roku je členem AME (Asociace mikroskopické endodoncie), nyní Promikro. Specializuje se především na mikroskopickou endodoncii, záchovnou stomatologii a protetiku.

Kontakt

 seemannj@seznam.cz

Články autora