LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., promoval v r. 1977 na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Od té doby pracuje na královéhradecké stomatologické klinice. Přes dvacet let se věnuje dentální implantologii a je jedním z průkopníků tohoto oboru u nás. Se svým kolektivem zavedl 35 000 implantátů, napsal 250 publikací v tuzemském i zahraničním odborném tisku a přednesl přes 500 odborných přednášek, převážně na implantologické téma. Je vědeckým sekretářem Implantologického klubu ČR a vedoucím kolektivu autorů monografie Dentální implantologie, která zakrátko vyjde ve třetím, přepracovaném a doplněném vydání.

Kontakt

 simunek@email.cz

Články autora