LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

člen představenstva ČSK (2017 - 2021)

MUDr. Jiří Škrdlant (*1966) promoval v r. 1989 na LF UK v Plzni. V r. 1992 získal atestaci 1. stupně ze stomatologie. Byl prvním lékařem, který začal v ČR používat operační mikroskop ve stomatologii. V r. 2002 otevřel první pracoviště mikrochirurgické endodoncie v ČR, které se později stalo i prvním výukovým pracovištěm v ČR v tomto oboru. Je autorem řady publikací z oblasti endodoncie, pravidelně přednáší na odborných akcích v ČR i v zahraničí. Vede praktické kursy a stáže převážně na témata endodoncie a implantologie.

Články autora