LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Bc. Jana Smažíková v r. 2015 ukončila studium dentální hygieny na 3. LF UK v Praze. Pracuje jako dentální hygienistka v zubní ordinaci MUDr. Radky Smažíkové v Táboře a také v zubní ordinaci MUDr. Ivany Pleskačové v Praze. Již v rámci bakalářského studia se začala věnovat problematice sluchově postižených pacientů. Absolvovala kurs znakového jazyka zakončený certifikátem akreditovaným MŠMT. Informuje sluchově postižené pacienty o zubní hygieně prostřednictvím přednášek a článků v časopise pro neslyšící s názvem Gong. Dále se zabývá tvorbou edukačních videí o zubní hygieně nejen pro sluchově postižené pacienty. Zúčastnila se Studentské vědecké konference na 3. LF UK, kde vystoupila s posterem pod názvem Komunikace s pacientem s postižením sluchu v zubní ordinaci a získala 1. místo. Také se aktivně zúčastnila Pražských dentálních dnů. Za celkový přínos v této problematice získala v r. 2015 Cenu ministryně školství mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy.

Kontakt

 SmazikovaJ@seznam.cz

Články autora