LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D., v r. 1991 absolvoval obor stomatologie na LF UP v Olomouci. V r. 1994 složil atestaci I. stupně ze stomatologie, v r. 1997 nástavbovou atestaci z parodontologie a onemocnění sliznice dutiny ústní, v r. 1999 ukončil doktorandské studium (Ph.D.) a v r. 2004 obhájil habilitační práci Regenerace parodontu (doc.). V r. 1999 byl jmenován soudním znalcem v oboru forenzní stomatologie. V současnosti pracuje v soukromé stomatologické praxi v Olomouci (www.perioimplants.cz) a na oddělení parodontologie Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Je místopředsedou České parodontologické společnosti, členem European Federation of Periodontology (EFP) a International Team for Implantology (ITI). Je autorem více než 350 přednášek v tuzemsku a zahraničí, 41 odborných článků, monografie Plastická chirurgie parodontu, dvou skript pro pregraduální studenty zubního lékařství, kapitol v učebnici Practical Advisor for a Dentist (Verlag Dashofer) a v 3. vydání publikace Dentální implantologie.

Kontakt

 martin.starosta@vfn.cz

Články autora