LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Ing. Kateřina Šťástková ukončila studium stomatologie na 1. LF UK v Praze v r. 2009. V letech 2010 – 2011 pracovala v soukromých ordinacích v Praze a Českých Budějovicích jako praktická zubní lékařka. Poté absolvovala tříleté postgraduální studium v oboru ortodoncie na 1. LF UK v Praze, které ukončila atestační zkouškou v r. 2014. V současné době pracuje v soukromé ordinaci v Českých Budějovicích.

Kontakt

 krekat@email.cz

Články autora