LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Jan Streblov (*1978) po promoci (2003) pracoval v Pražském centru dentální implantologie a v roce 2010 založil spolu s dr. Tomečkem dentální kliniku 3DK. Věnuje se zejména parodontologii, implantologii a komplexním rekonstrukcím. Jako dlouholetý člen České akademie dentální estetiky se podílí na rozvoji mezioborové spolupráce s ortodontisty a dalšími specialisty. Přeložil několik odborných knih, je autorem publikací a mnoha přednášek a kurzů na téma parodontologie, implantologie, plastická chirurgie parodontu, autotransplantace zubů a dalších. Přednášel na konferencích v Česku, na Slovensku, v Německu, Velké Británii a Švýcarsku.

Kontakt

 streblov@3dk.cz

Články autora