LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Doc. Ing. Zdeněk Strnad, CSc., (*1939) absolvoval v r. 1962 fakultu anorganické chemie, v r. 1970 obhájil disertační kandidátskou práci a v r. 1992 habilitoval (docent) na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Jeho odborná činnost ve VÚ Sklo Union (1974 – 1991), v Dept. of Glass Technology, University of Sheffield (1970 – 1971), Dept. of Physics, University of Warwick (1980), Research Dept. Nippon Electric Glass Ltd. v Japonsku (1996) a ve Výzkumném a vývojovém centru dentální implantologie a tkáňové regenerace LASAK (1991 – dosud) byla zaměřena na materiálový výzkum zpočátku na skla a sklokeramické materiály, později na výzkum biomateriálů pro náhrady a regeneraci tkání v lidském organizmu. Jeho práce byly prezentovány ve více než stu původních publikacích v impaktovaných zahraničních a domácích časopisech, patentech, domácích a zahraničních přednáškách a v několika monografiích.

Kontakt

 strnadz@lasak.cz

Články autora