LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D., (*1951) absolvovala v r. 1974 obor stomatologie na LF UK v Hradci Králové. Atestaci I. stupně složila v r. 1981, atestaci z dětské stomatologie v r. 1988, specializační atestaci z klinické stomatologie v r. 2012. Pracovala jako zubní lékařka na poliklinice v Chrudimi a Pardubicích, v r. 1992 otevřela privátní praxi a zároveň působila jako externí učitelka na LF UK v Hradci Králové. V r. 2005 nastoupila jako odborná asistentka na Stomatologickou kliniku LF UK a FN v Hradci Králové a od r. 2007 vykonává funkci zástupkyně přednosty pro LP. Během své praxe se soustředila na ošetřování dětských pacientů, nyní se věnuje výuce studentů, přednáší na téma komunikace a ergonomie v zubním lékařství.

Kontakt

 sustovaz@lfhk.cuni.cz

Články autora