LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

LKS 09/2022 ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Hana Tycová ukončila studium stomatologie na LF UK Plzeň v r. 1987. V r. 1991 složila atestaci I. stupně ze stomatologie a v r. 1996 nástavbovou atestaci z ortodoncie. Od r. 1987 pracuje na LF UK a VFN Praha. V současné době je vedoucí ortodontického oddělení. Od r. 2003 pracuje také v soukromé ortodontické ordinaci v Kladně – OrthoHelp, s. r. o.

Kontakt

 rovnatka-kladno@seznam.cz

Články autora