LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Tereza Hošková (*1982) absolvovala studium oboru stomatologie na LF UK v Plzni v r. 2008. Po skončení nastoupila na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN v Ostravě, kde pracuje doposud. Je zařazena v předatestační přípravě v oboru orální a maxilofaciální chirurgie a věnuje se pacientům s antiresorpční léčbou a orální medicíně.

Kontakt

 tereza.hoskova@seznam.cz

Články autora