LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Břetislav Vachala, rodák z Jaroměře (1952–2020), patřil k předním českým
egyptologům a arabistům. V letech 2000 –2005 byl ředitelem Českého
egyptologického ústavu FF UK. Jeho specializací byly překlady
staroegyptských literárních děl. Vedle své vědecké, badatelské
a pedagogické práce se v 90. letech věnoval také diplomacii. Jako český
velvyslanec působil v letech 1993–1997 v Egyptě a Súdánu.

Články autora