LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Jana Vašáková (*1982) absolvovala magisterské studium v oboru stomatologie na 1. LF UK v Praze v r. 2007. Od ukončení studia je zaměstnána jako sekundární lékařka na Oddělení dětské stomatologie Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha (r. 2012 – 2014 Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN Praha), kde pracuje doposud. Od r. 2010 je držitelkou Osvědčení odbornosti PZL, od r. 2012 Osvědčení odbornosti PZL pedostomatolog. V r. 2013 složila atestaci v oboru Klinická stomatologie. V rámci svého postgraduálního studia se zabývá vztahem mezi zubní úzkostí a prevalencí zubního kazu u předškolních dětí. Aktivně se podílí na výuce studentů zubního lékařství a je autorkou několika odborných sdělení a přednášek. Je členkou České společnosti pro dětskou stomatologii, European Academy of Paediatric Dentistry a International Association of Paediatric Dentistry.

Kontakt

 jana.vasakova@vfn.cz

Články autora