LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Adam Vilášek (*1986) absolvoval v r. 2011 obor zubní lékařství na LF UP v Olomouci. V letech 2011 – 2012 pracoval v soukromé zubní praxi v Trenčíně. Od r. 2012 je zaměstnán v soukromé zubní klinice Stomma, s. r. o., v Břeclavi jako praktický zubní lékař. Od r. 2013 pracuje jako vedoucí lékař se zaměřením výhradně na protetickou stomatologii. V letech 2013 – 2015 byl částečně zaměstnán na protetickém oddělení zubní kliniky LF UP, kde se věnoval náhradě laterálních řezáků při agenezi pomocí dentálních implantátů. Věnuje se interdisciplinární spolupráci při řešení komplexních případů.

Články autora