LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Iva Voborná, Ph.D., ukončila studium na LF UP v Olomouci v r. 2009. Téhož roku nastoupila na Kliniku zubního lékařství LF UP a FN Olomouc, kde započala postgraduální studium oboru stomatologie, které ukočila v r. 2016 a byl jí udělen titul Ph.D. Nyní se věnuje preklinické i klinické výuce na protetickém oddělení KZL LF UP a FN Olomouc, a to v českém i anglickém jazyce. Je vedoucí protetického oddělení a jedním z tutorů pro anglickou výuku na LF UP v Olomouci.

Články autora