LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D., F.I.C.S., po absolvování Lékařské fakulty UJEP v Brně (nyní MU) atestovala v oboru plastická chirurgie v r. 1991. Po celou svou profesní kariéru se systematicky věnuje pacientům s vrozenými vývojovými vadami. Problematikou orofaciálních rozštěpů se zabývala i během svého postgraduálního studia, které ukončila v r. 2000. V letech 1984 – 2003 působila na Klinice plastické a estetické chirurgie FNUSA v Brně. V r. 2004 nastoupila jako zástupce přednosty pro školství na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno. V r. 2005 provedla jako první v České republice operaci rozštěpu rtu v neonatálním období. V r. 2011 stála u zrodu Oddělení dětské plastické chirurgie v Dětské nemocnici v Brně (FN Brno), kde dosud působí jako vedoucí oddělení. Věnuje se pedagogické a výzkumné činnosti jako odborný asistent na LF MU (od r. 1996), pravidelně se aktivně účastní mnoha odborných akcí. Je členem Společnosti plastické chirurgie ČLS JEP, Společnosti chirurgie ruky ČLS JEP a mezinárodní organizace International Colleage of Surgeons (ICS).

Články autora