LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Útlá, nicméně obsahově nabitá publikace provede čtenáře stoletou historií první české, nejprve Zubní, nyní Stomatologické kliniky pražské lékařské fakulty. Připomíná vše, co jejímu vzniku předcházelo, nejprve ve skromném zubním ambulatoriu v Hopfenštokově ulici, pak v domě „Na Křižovatce“ ve Viničné, a nakonec v současném sídle v ulici Kateřinská.

V roce 1922, tedy právě před sto lety, vyhovělo Ministerstvo školství a národní osvěty žádosti profesorského sboru pražské lékařské fakulty, aby pracoviště, na němž se dosud vyučovalo zubní lékařství, se nadále nazývalo Zubní klinika. Tím se stal tento ústav rovnocennou a plnoprávnou součástí lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Jak je na začátku historického výkladu uvedeno, lékařská fakulta existovala na Karlově univerzitě již od jejího založení, avšak výuka zubního lékařství tvořila po staletí nepatrný podíl v přednáškách chirurgie. Cesta k osamostatnění zubního lékařství byla dlouhá. Přelomem byla až 30. léta 19. století, kdy ve školním roce 1828/1829 zahájil přednášky a demonstrace ze zubního lékařství František Nessel.

Publikace seznamuje s osudy průkopníků našeho oboru od zahájení přednášek zubního lékařství začátkem 19. století, dále se všemi přednosty kliniky od jejího vzniku v roce 1922 do současnosti. Nezapomíná ani na významné stomatology, kteří na klinice svoji dráhu začínali a odborně zde rostli tak, že posléze stanuli v čele různých pracovišť.

Do textu jsou zařazeny obrázky, které autoři hledali a nalézali v nejrůznějších zdrojích a archívech a které bezesporu názorně přibližují historický vývoj kliniky.

Autoři doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., a Mgr. Magdalena Česneková jsou dlouholetí pracovníci Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Mimo svou odbornou specializaci se věnují i historii lékařství. Tuto publikaci na základě svých dosavadních znalostí rádi zpracovali a věnovali významnému jubileu kliniky.

Publikace „100 let Stomatologické kliniky“ je neprodejná, zájemcům bude k dispozici při významných příležitostech na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN Praha, jako je například Den otevřených dveří apod.

17. 12. 2022

LKS 12/2022

Print: LKS. 2022; 32(12): 218

Autor:

Rubrika:

Téma: