LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

O 11. Škachově dni lze ve výmluvné zkratce říct: akce, která v počátku měla jen desítky účastníků, letos zaznamenala již více než 320 posluchačů. Důvod? Víceméně stabilní okruh přednášejících, kteří však rok co rok dokážou přijít s novými, inspirativními tématy. A k tomu vždy speciální hosté, jejichž přednášky rozšiřují obzor posluchačů za hranice parodontologie a dentální hygieny. Garantem Škachova dne, který se konal 12. 2. 2020 v pražském Divadle U Hasičů, je Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky v Praze.

Úvod Škachova dne byl věnován uctění památky prof. MUDr. Zdeňka Broukala, CSc., který zemřel dva dny před konáním akce. Jeho přednášku o orálním mikrobiomu, kterou pečlivě připravil společně s prof. MUDr. Janou Duškovou, DrSc., MBA, posluchačům následně prezentoval MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA. Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., v krátkém a věcném úvodním vystoupení shrnul kompetence dentálních hygienistek dle českých zákonů v kontextu se zeměmi EU.
Akce se zúčastnili zástupci partnerů a mediálních partnerů, včetně redakce časopisu LKS.
Mgr. Bc. Tomáš Mudra vystoupil na téma právních aspektů činnosti dentálních hygienistek.
Gingiválním recesům se věnovala MDDr. Nikola Králová z olomoucké FN.
Ke stálicím akce patří MUDr. Magdalena Koťová, jejíž přednáška měla název „Ortodoncie II. – počet zubů?“.
MUDr. Ladislav Kindl s milým hostem MUDr. Radkinem Honzákem, CSc. (Jak najít pevný bod v tekuté době).
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, s dalším milým hostem doc. MUDr. Ivo Dřízhalem, CSc (Neobvyklé nálezy v dutině ústní).
K přednášce o alergických reakcích připravil MUDr. Michal Král z Olomouce obdobně jako loni praktický workshop k základům neodkladné resuscitace.

15. 3. 2020

LKS 03/2020

Print: LKS. 2020; 30(3): S39

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: