LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

U příležitosti tohoto výročí v červenci uspořádala Česká lékařská společnost JEP setkání u vyšehradského hrobu ve své době nejznámějšího českého vědce. Více informací najdete ve zprávě o činnosti Komory za letní období (str. 168) a v časopise ČSPZL 3/2019, který je rozesílán s tímto vydáním LKS.

14. 9. 2019

LKS 09/2019

Print: LKS. 2019; 29(9): 166

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČLS JEP

Rubrika:

Téma: