LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
PDD

Tento termín si již můžete vyhradit ve svých diářích pro největší stomatologickou vzdělávací událost roku v České republice.

Česká stomatologická komora v současnosti dokončuje podrobný program přednášek, které opět budou probíhat v jednotlivých tematických blocích.

V odborném programu vystoupí

zahraniční hosté: MUDr. Igor Čech (Slovensko), prof. Ingrid Grunert (Rakousko), József Rátonyi (Maďarsko), László Romanszky, MDT (Maďarsko),

domácí odborníci: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., MUDr. Lucie Sedelmayer, doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D., MUDr. Jan Streblov, MUDr. Daniel Svoboda, doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, MUDr. Jiří Zvolánek, MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., a řada dalších.

Více informací na www.dent.cz (Vzdělávání)