LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Před třiceti lety, 3. dubna 1992, byla na sněmu zákonem ustanovena stavovská organizace – Slovenská komora zubných lekárov (SKZL).

Co tomu předcházelo? Po zásadních změnách, které přinesla revoluce v roce 1989, usilovali také zubní lékaři o svobodný rozvoj svého povolání. Někteří hned na začátku pochopili, že jinak než v samostatné komoře to nebude možné. V rodící se Slovenskej lekárskej komore však převládal názor, že zubní lékaři mají být její součástí. Ti, kteří byli pro samostatnou organizaci stomatologů, byli považováni za nepřátele. Přesto na Slovensku skupiny zubních lékařů zakládaly vlastní asociace. V Trnavě to byl už v roce 1990 ASTRET – Asociácia stomatológov regiónu Trnava, v Bratislavě zase Bratislavské stomatologické fórum, později v Banské Bystrici vzniklo Fórum slovenských stomatológov. Centrem snah o samostatnou komoru se však v té době stala Trnava. Lékaři, kteří zakládali ASTRET, se pak v roce 1992 stali prvními funkcionáři Slovenskej komory zubných lekárov.

Slavnostní ceremoniál k 30. výročí založení SKZL, nad nímž převzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová, se koná 22. 4. v Bratislavě. Slovenským a zahraničním osobnostem, které významně přispěly k rozvoji zubního lékařství na Slovensku, zde budou předána ocenění.