LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Původně ČSK plánovala s kolegy ze Saska drobné setkání podkrušnohorských oblastí z obou stran hranice a už máme spolu s dalšími účastníky novou velkou akci v prestižním Grandhotelu Pupp a krásných Karlových Varech. A vypadá to nejen na pátek 22. 5. 2020, ale dokonce na celý zajímavý stomatologický víkend s kvalitním odborným i společenským programem. I západní Čechy už tak mají svoji akci a ještě spolu se sousedy! Poznamenejte si ji do kalendáře, brzo přibudou detaily.