LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Dlouho nás kolegové žádali, abychom ihned po dokončení dohodovacího řízení u úhradové vyhlášky publikovali hodnoty za jednotlivé kódy stomatologické péče na rok 2020. Bylo by to super, ale nastal by v našich podmínkách zmatek, neboť žádná definitivní dohoda není nikdy definitivní... Už při samotných jednáních bylo zjevné, že se řada segmentů nechce smířit s tím, že už druhý rok vzniká hodnota hrazení zdravotní péče jako diskuze mezi zdravotní pojišťovnou, která výkony platí, a poskytovateli péče. Řada segmentů si zvykla na to, že dostávají mnohem více peněž než ostatní, díky možnostem nátlakových akcí – a to se přesně stalo. Celé léto se i přes rekordní nárůsty peněz do zdravotnictví organizovaly akce a prohlášení ve smyslu, že hůře na tom české zdravotnictví nebylo. Jasné bylo to, že půjde zejména o platy v nemocnicích se snahou celé dohodovací řízení změnit.

Proč o tom mluvím v kapitole o tom nejdůležitějším z představenstva? No právě proto, že v samotný den jednání říjnového představenstva probíhalo jednání Rady poskytovatelů (za stomatologii Zubohrad) s premiérem ČR a ministrem zdravotnictví na toto téma. Bylo konstatováno, že je nutné dodržovat zákony, a ty jasně říkají, jak má vznikat hodnota úhrad. Jsou-li peníze na účtech pojišťoven, je jistě možné jich část „napumpovat do zdravotnictví“ již nyní (doporučuji všem peníze zcela neutratit, krize může přijít), ale jen na půdorysu dohod. Nejde, aby ten, kdo se domluvil, byl potrestán. Tím by zmizela těžko vybudovaná vzájemná důvěra. Nakonec se při těchto jednáních podařilo čerpání navýšit pro rok 2020 nad rámec původního návrhu, ale proporčně mezi všechny, tedy včetně stomatologie.

Peníze, které by se asi utratily v roce 2021, se utratí už v roce 2020 a navýšili jsme hodnotu každého stomatologického bodu, aby byly kryty zvýšené platy personálu dle Nařízení vlády ČR. To je oněch 1500 Kč navýšení mezd měsíčně pro každého. To nám stát nemůže přikázat, ale je těžké to ignorovat. Toto navýšení jsme podporovali od začátku, neboť ČSK se připojila k prohlášení prezidentů komor, aby existující rezervy byly použity v roce 2020.

K tomu je potřeba připočítat všechna navýšení z vlastního dohodovacího řízení z jara. Součet včetně „říjnového finále“ představuje nebývalé, naprosto bezprecedentní navýšení v našem oboru (podrobně k úhradové vyhlášce na rok 2020 viz str. S181 – S183). Zcela jistě to stále není ideální výše úhrad, ale situace by se měla v příštím roce významně zlepšit.

Samozřejmě, že jsme měli radost z průběhu Dnů české stomatologie 2019, tj. Pražských dentálních dnů a Pragodentu. Velmi bylo poděkováno všem, kteří se o to zasloužili, a klíčové bylo i definitivní rozhodnutí o pořádání Dnů české stomatologie v roce 2020. Vzhledem k tomu, že vystavovatelé signalizují menší zájem o svoje expozice v letech mezi IDS, pravděpodobně neproběhne obvyklý Pragodent, ale Pražské dentální dny budou spojeny s větší dentální výstavou v novém kongresovém centru O2 universum v Praze ve Vysočanech.

Představenstvo znovu prošlo úpravy řádů, které poslalo vstříc brněnskému sněmu ČSK. Velmi obsáhle jsme diskutovali o pomoci správním činnostem na úrovni OSK. Dotahujeme materiál, který už schválil sněm, s cílem centralizovat a profesionalizovat základní péči o členskou administrativu a tím o naše jednotlivé členy, aby komunikace s Komorou byla co nejjednodušší.

O listopadovém jednání představenstva ČSK a 72. jednání sněmu ČSK v Brně (16. – 17. 11.) budeme informovat v LKS č. 12/2019. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 13. 12. 2019.