LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nakladatelství Karolinum letos v červenci vydalo publikaci „70 let Stomatologické kliniky v Plzni“, která mapuje historii a činnost kliniky od jejího založení v roce 1949 až do současnosti.

Autorský kolektiv uvádí vznik a stručnou historii kliniky a jejích jednotlivých součástí, začátky i současný stav výuky oboru stomatologie/zubní lékařství na Lékařské fakultě v Plzni, informace o přijímacích zkouškách, o výuce na fantomových simulátorech, o postgraduálním studiu. Činnost kliniky přibližují i kapitoly o pohotovostních službách, o práci s HIV pozitivními nemocnými, o 50. výročí kliniky, o promocích absolventů. Text obsahuje i historky a perličky z oboru stomatologie apod.

Významnou součást publikace tvoří přílohy, uvádějící seznamy lékařů kliniky, seznamy řady rektorů Karlovy univerzity, děkanů, proděkanů a tajemníků fakulty od jejího založení, seznamy a životopisy přednostů a primářů kliniky, seznam vrchních sester, jmenné seznamy zdravotních sester, zubních instrumentářek a ostatních zaměstnanců kliniky za celou dobu její existence. Obsáhlý je i přehled absolventů oboru od roku 1952. V příloze je uveden také seznam všech almanachů Lékařské fakulty s podrobnými údaji o Stomatologické klinice. Nechybí ani obrazová příloha s fotografiemi z její historie.

Publikace uvádí i řadu málo známých informací o Stomatologické klinice, této významné součásti plzeňské Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice.

Knihu lze získat:

  • prostřednictvím sekretariátu Stomatologické kliniky LF UK Plzeň (Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín, alej Svobody 80, 304 60  Plzeň, tel.: 377 104 701)
  • v Oblastní stomatologické komoře Plzeň (tel.: 377 220 016, 605 935 248)
  • na děkanátu Lékařské fakulty UK v Plzni (tel.: 377 593 488)
  • knihu lze získat také jako e-book

17. 9. 2022

LKS 09/2022

Print: LKS. 2022; 32(9): 156

Autor:

Rubrika:

Téma: