LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Oznamujeme, že 77. jednání sněmu České stomatologické komory se koná 6. – 7. listopadu 2021 v Brně (Best Western Premier Hotel International Brno, Husova 16/200, Brno). Tohoto jednání se poprvé zúčastní členové sněmu zvolení na funkční období 2021 – 2025.

Žádáme všechny účastníky, aby si do 15. 10. 2021 zajistili ubytování:

L. Nálevková

e-mail: nalevkova@dent.cz

V sobotu 6. 11. na témže místě proběhne výstava firem s dentální tematikou.