LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Pavlína Wolfová, CNN Prima News.

Z událostí, které se přímo týkaly Komory, vybíráme: Rada poskytovatelů zdravotní péče jednala 20. 5. 2020 s ministrem zdravotnictví o kompenzacích za éru COVID. Rozhovor o osobních ochranných prostředcích s prezidentem ČSK doc. R. Šmuclerem vedla Pavlína Wolfová na CNN Prima News.

Rada poskytovatelů zdravotní péče jednala 20. 5. 2020 s ministrem zdravotnictví o kompenzacích za éru COVID.

20. 6. 2020

LKS 06/2020

Print: LKS. 2020; 30(6): 94

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: