LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jednání poradního sboru ministra zdravotnictví ČR se uskutečnilo online dne 22. 4. 2020 a usnesení obsahuje řadu zajímavých bodů, z nichž vybíráme:

  • Ze strany MZČR bylo deklarováno, že pokud bude mít poskytovatel ambulantní péče respirátor třídy FFP2 a setká se s COVID-19 pozitivním pacientem, nebude to důvodem pro karanténu v daném zdravotnickém zařízení.
  • Všechny segmenty poskytovatelů zdravotní péče chtějí vyvinout maximální snahu k tomu, aby se obnovilo poskytování zdravotní péče v režimu co nejvíce se blížícímu normální situaci.
  • Rada vyzývá k rychlejšímu rušení všech restrikcí vzhledem k hrozícím dramatickým ekonomickým dopadům.
  • Rada důrazně doporučuje MZČR a všem zainteresovaným subjektům, aby se maximálně snažili o zamezení šíření poplašných zpráv a strašení populace predikcemi katastrofických scénářů a vynaložili maximální úsilí pro co nejrychlejší normalizaci současných restrikcí k běžnému stavu.
  • Zástupce VZP i SZP deklarovali maximální vstřícnost při zohlednění dopadů pandemie COVID-19 na jednotlivé skupiny poskytovatelů. Tato problematika bude řešena v rámci dohodovacího řízení.